ដំណើរកំសាន្តប៉េងប៉ោង Cappadocia

Cappadocia Balloon Tour អ្នកអាចមើលឃើញស្ថានភាពដ៏ជ្រៅបំផុតនៃប្រវត្តិសាស្ត្រ និងស្ថានភាពធម្មជាតិដ៏ស្ងប់ស្ងាត់បំផុតនៅ Cappadocia ។ តាមរយៈដំណើរកម្សាន្តនៅតាមជ្រលងភ្នំ អ្នកនឹងភ្លក់រសជាតិសន្តិភាព និងបានឃើញទិដ្ឋភាពដ៏ស្រស់ស្អាតបំផុត។ តំបន់ Cappadocia ដែលស្ថិតក្នុងសំណួរគឺជាគ្រឿងអលង្ការប្រវត្តិសាស្ត្រដែលមានអ្វីៗគ្រប់យ៉ាង។ នៅពេលអ្នកទៅលេង អ្នកនឹងចង់ទៅលេងម្តងហើយម្តងទៀត និងធ្វើជាសាក្សីនូវអ្វីដែលអ្នកបានឃើញពីមុន។ ជាមួយនឹងដំណើរការបង្កើតចំនួន 60 លាន ប្រវត្តិសាស្ត្រជាច្រើន… អាន​បន្ថែម…